Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


icon compe

qu2564t 

face maenaura

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

Login Form

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ กิจกรรม “พลังชุมชนรักษ์ป่าต้นน้ำสู่สายธารกว๊านพะเยา”

วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวทัศนันท์ ใจบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ ,นายประชัน ดีสม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือเข้าร่วมโครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ ร่วมกับเครือข่ายชุมชนศูนย์บริหารจัดการน้ำตำบลแม่นาเรือ วนอุทยานร่องคำหลวง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ในกิจกรรม “พลังชุมชนรักษ์ป่าต้นน้ำสู่สายธารกว๊านพะเยา” โดยว่าที่ร้อยตรีกรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ วนอุทยานร่องคำหลวง อ่างเก็บน้ำห้วยโซ้ป่าต้นน้ำ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

298967118 3672787369614527 3956211753268347458 n

>> วารสารข่าว อบต.แม่นาเรือ ..............................................

ข่าวกิจกรรมล่าสุด..............................................................

21 4 66
มกราคม 11, 2566

กิจกรรมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนางานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

in ข่าวกิจกรรม by arisa
วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2566 นางสาวทัศนันท์ ใจบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ,ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ ,ประธานสภาฯ ,รองประธานสภาฯ ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ และพนักงานส่วนตำบลแม่นาเรือ…

กิจกรรม “การขับเคลื่อนพลังชุมชนรักษ์ป่า รักษ์นกยูงไทย” งาน “พลังชุมชนรักษ์ป่าต้นน้ำสู่สายธารกว๊านพะเยา”

187
301911547 3690243931202204 6695484026578564279 n
วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี…

ประชาคมแนวเขตแผนที่การปกครองระดับตำบลหมู่ที่ ๘ บ้านแม่นาเรือปง

167
วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวทัศนันท์ ใจบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ…

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนตำบลแม่นาเรือ

185
299876434 3680834475476483 5504119497732034892 n
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวทัศนันท์ ใจบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ,…

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ กิจกรรม “พลังชุมชนรักษ์ป่าต้นน้ำสู่สายธารกว๊านพะเยา”

147
298967118 3672787369614527 3956211753268347458 n
วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวทัศนันท์ ใจบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ…

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

212
วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางสาวทัศนันท์ ใจบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ…

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2565

185
วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางสาวทัศนันท์ ใจบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ…

.......ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ............

Default Image
เมษายน 26, 2566

รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (ตำแหน่งว่าง)

in ข่าวประชาสัมพันธ์ by Super User
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล(ตำแหน่งว่าง)
Default Image
66

รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล(สายผู้บริหาร)

รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลสายผู้บริหาร
Default Image
44

ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

หนังสือขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

>> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง...........................................................

>> ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางของ อบต.แม่นาเรือ

>>หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.................................

>> ข่าวงานราชการ .............................................................................

nayokkae2565

 

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

327264183 490336689925360 8534141733001796275 n copy

Discip2