Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

face maenarua

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

Login Form

สภาอบต.แม่นาเรือ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ

    นายจารึก ศรีคำสุข
ประธานสภา
นายสิทธิพร  สุยะ
รองประธานสภา
นายประพันธ์  วงค์ไชย
เลขานุการสภา
 นายเจริญขันรัตน์
ส.อบต.หมู่ 1
นางนุชจรินทร์ แรกข้าว
ส.อบต.หมู่ 1 
นายประจวบ ทิพย์ขันท์
ส.อบต. หมู่ 2 
นางกนกรัตน์ สีแก้ว
ส.อบต. หมู่ 2 
 
นายสิงห์จักร ค้าสม
ส.อบต.หมู่ 3 
นายอาคม เมืองมา
ส.อบต.หมู่ 4
นายปณิธิ ท้าวงาน
ส.อบต.หมู่ 4 
นายจารึก ศรีคำสุข
ส.อบต.หมู่ 5 
   
นายไพรินทร์ จุมปา
ส.อบต.หมู่ 5 
นางสีวัน มูลฟู
   ส.อบต.หมู่ 6  
 นางแสงหล้า บุตรไชยวงค์
ส.อบต.หมู่ 6 
นายน้อย ศรีพรหม
ส.อบต.หมู่ 7  
นางลำดวน วงศ์ราษฏร์
ส.อบต.หมู่ 7 
นายทองเรียน ดีสม
ส.อบต.หมู่ 8
 จ.ส.อ.วศิน อินวงค์วรรณ
ส.อบต.หมู่ 8  
นายกิตติพงษ์ บุญสูง
ส.อบต.หมู่ 9  
นางมยุรี ทะปัญญา
ส.อบต.หมู่ 9 
นางธรรมเนียม แสงสุริยาพร
ส.อบต.หมู่ 10  
นายกฤษณ์ แก่นแก้ว
ส.อบต.หมู่ 10  
นายสิทธิพร สุยะ
ส.อบต.หมู่ 11  
นางจันทร์แก้ว ดีสม
ส.อบต.หมู่ 11 
นายกฤษณพงษ์ ศรีสวัสดิ์
ส.อบต.หมู่ 12
 นายสุเมธ มาตมูล
ส.อบต.หมู่ 13  
นางณภัสสร วงศ์รัตนฉัตร
ส.อบต.หมู่ 13
 นายอินปั๋น อิตุพร
ส.อบต.หมู่ 14  
นายสมมิตร ใจมา
ส.อบต.หมู่ 14  
นายสนธยา คำเรืองฤทธิ์
ส.อบต.หมู่ 15  
นายสมบูรณ์ นาซีก
ส.อบต.หมู่ 15  
นางเกศรินทร์ แรกข้าว
ส.อบต.หมู่ 16
นางพิทยาพร ตุ้ยคำ
ส.อบต.หมู่ 16
  นางนงค์ลักษณ์ นาเจริญ
ส.อบต.หมู่ 17  
นายสมรส นาเจริญ
ส.อบต.หมู่ 17
   
   นายอินจันทร์ ปัญญาวงศ์
ส.อบต.หมู่ 18
นายเพ็ญศรี วงศ์รัตน์
ส.อบต.หมู่ 18  
 

System.String[]

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

eit
 

สถิติการใช้งาน

1154921
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
192
919
1477
1151970
7203
5506
1154921
Your IP: 18.206.187.81
27-05-2020 23:36